ติดต่อสหกรณ์โทร 093-2325-425

ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารสหกรณ์

ประธานกรรมการ

นายสนธยา วงษ์ศรีแก้ว
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • ออมทรัพย์
  0.50%
 • ออมทรัพย์พิเศษ 10,000 < 100,000
  0.50%
 • ออมทรัพย์พิเศษ 100,000 < 1,000,000
  0.75%
 • ออมทรัพย์พิเศษ 1,000,000 < 5,000,000
  1.00%
 • ออมทรัพย์พิเศษ > 5,000,000
  1.25%
 • ฝากประจำ 3 เดือน
  0.75%
 • ฝากประจำ 6 เดือน
  1.00%
 • ฝากประจำ 12 เดือน
  2.25%
 • ฝากประจำ 24 เดือน
  2.75%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
  6.00%
 • เงินกู้สามัญ
  6.00%
 • เงินกู้พิเศษ
  6.00%